10 Haziran 2022

Hak katında kimin hangi mevkîde bulunduğunu ancak Allah bilir. Dolayısıyla; “Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil.” düsturuyla yaşayıp, hiç kimseyi küçük görmemek îcâb eder. Zira hor görülüp incitilen niceleri vardır ki, belki Allâh’ın yakın ve has kullarındandır.