10 Haziran 2015

Şeyh Sâdî buyurur:

“Bir işi kapalı, bağlı, örtülü görünce, çözülmez, halledilmez ve açılmaz diye düşünme! Tasalanma ve müteessir olma! Bil ki âb-ı hayat, karanlıklar içindedir.”

Yani müʼmin, hayatın med-cezirleri / iniş-çıkışları içinde ne şımarmalı ne de ümitsizliğe kapılmalıdır. Dâimâ gönül dengesini muhafaza etmelidir.

Nitekim Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Senin iç dünyan bir misafirhâne gibidir. Sevinçler de kederler de gelip geçicidir. Ne sevinçlere aldan, ne de gamları dert edin! Gamlar sürûruna mânî olursa üzülme! Çünkü gamlar, -sabredersen- senin için sevinç ve neşe hazırlamaktadır.”