10 Eylül 2022

Fânî vücut gemisi ölüm girdabında çırpınırken, yani dünyaya büyük vedâ ânı olan ecel yaklaştığında, sırf nefsin menfaatine yarayan dünyalık bilgiler, kulun ebedî hayatı için bir fayda sağlamayacaktır.