10 Eylül 2021

İslâm, muazzam ve geniş bir kültürdür. İnsana ebedî saâdetin yollarını gösteren ilâhî kâideler manzûmesidir.

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) emriyle başlayıp;

“Bugün size dîninizi tamamladım!” (Bkz. el-Mâide, 3) tâlimâtıyla hitâma eren bu mübârek tahsili; ilk halka olan ashâb-ı kirâm, tam 23 senede bizzat Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in rahle-i tedrisinde yaşayarak almışlardır.

Dolayısıyla evlâtların İslâmî tahsilini bir yaz tatilinde bir-iki ay câmiye göndermekle hâllolacak kadar basit görmek; hem kalpteki gafletin bir göstergesidir, hem de İslâmʼın azametini lâyıkıyla idrâk edemeyişin bir neticesidir.