10 Ağustos 2022

Ömrün bir gün biteceği şuur ve idrâkiyle yaşayan kimse, fânî dünya lezzetlerine; bu hayatta yolcu olduğunu bilen de dünya misafirhânesindeki oyuncaklara aldanmaz! Çünkü eşya, ondan ayrılmayacak bir sûrette dünyaya âittir.