09 Mayıs 2022

İlâhî rahmet, dâimâ tecellî hâlindedir. Mühim olan, her an o rahmete ulaştıracak vesîlelerin arayışı içinde bulunabilmektir.