09 Eylül 2022

Kur’ân ve Sünnet’in tâlim ve ihyâsında ihmal gösterildikçe, yeni nesiller, İslâm’ın fazîletler medeniyetinden habersiz kalıyor. Âdeta üzerinde oturduğu hazineden habersiz, başkalarına el açan, zavallı bir dilenci hâline geliyor. Sefâlet çarşısında saâdet arayan gâfiller gibi, hakîkati bâtıl ve muharref dinlerde ve beşer mahsûlü bomboş ideolojilerde arıyor.