09 Ağustos 2015

Şeyh Sâdî buyurur:

“Halktan bir zarar görürsen incinme. Çünkü halk, ne mihnet, ne de rahat vermeye muktedirdir. Dostun dostluğunu ve düşmanın düşmanlığını Allah’tan bil. Zira her ikisinin de kalbi, O’nun tasarruf elindedir. Her ne kadar atılan ok yaydan çıkarsa da, akıllı insan oku yaydan bilmez, yayı tutan kimseden görür ve öyle bilir.”