08 Mayıs 2021

Ramazân-ı Şerîf’in en müstesnâ vakti “Kadir Gecesi”dir. Bu mübârek gece;

  • Kendisinde Kur’ân indirilmekle şereflenmiş, müstakil bir sûre ve pek çok hadîs-i şerîf ile yüksek kıymeti bildirilmiş,
  • Başta Cebrâil -aleyhisselâm- olmak üzere melek akınlarıy­la ulvîleş­miş,
  • Mü’minlerin, görünmez rûhânîler tarafından selâmlandığı,
  • İlâhî af, rahmet ve mağfiretin âdeta sağanak sağanak yağ­dığı,
  • Ebedî kurtuluş kapılarının ardına kadar açıldığı,
  • Şafak ağarıncaya kadar feyz, bereket ve mânevî fırsatlarla dolu bir gecedir.

Rabbimiz cümlemizi bu gecenin feyzinden müstefîd eylesin.

Âmîn!..