08 Kasım 2014 Cumartesi

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 8)