08 Ekim 2016

Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna “ilim” bahşetmesinden gaye; kulun “mârifetullâh”a ermesidir. Yani ilâhî kudret ve azamet karşısında kendi “hiçlik” ve “acziyet”ini idrâk ederek Hakk’a kul olmayı bilmesidir. Faydalı ilim, insana öncelikle kendini tanıtan, varlığın gayesini bildirerek “mârifetullâh”a kapı aralayan ilimdir.

Yûnus Emre Hazretleri bunu ne güzel ifade eder:

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Bu nice okumaktır!

Okudum bildim deme

Çok tâat kıldım deme

Eğer Hakk’ı bilmezsen

Bu kuru lâf demektir…