08 Ağustos 2022

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun rızkına bolluk ihsân eyler.” (Taberânî, Evsat, IX, 121)

Câbir -radıyallâhu anh- bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle bulduk.” der.