07 Temmuz 2017

Hadîs-i şerîfte:

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” buyruluyor. (Buhârî, Edeb, 96)

Sahâbe-i kirâmın bütün gayreti, Allah Rasûlü’yle bu dünyada nasîb olan beraberliği âhirette de devam ettirebilmek içindi. Bu uğurda her türlü fedakârlığı gösterdiler.

Bizler de, Allah Rasûlüʼnü gerçekten seviyorsak ve kıyâmet günü Oʼnunla beraber olmak istiyorsak, bugün Oʼnun yolunda fedakârca gayret göstererek, bu sevgimizi ispat etmeliyiz. Zira muhabbetin kantarı fedakârlıktır.