07 Mayıs 2015

Bugün, ideal insan yetiştirme hizmetleri çok mühimdir. Zira en büyük hizmet; kalpleri fethetmek, ruhlara ve gönüllere îman aşısı yapabilmek, mânen boğulmak üzere olanlara cankurtaran simidi atabilmektir…

Kâmil ruhlar, ebedî kurtuluşa erebilmek için, etraflarında daima kurtaracak başka varlıklar ararlar. Zira kendi kurtuluşlarının, başkalarının da kurtuluşuna hizmet ve gayret etmekten geçtiğinin şuuruyla yaşarlar.