07 Kasım 2022

Müʼmine yakışan; kendini toplumdaki gâfillerin hâliyle kıyaslayıp sahte bir muâfiyet duygusu içinde yaşamak yerine, tıpkı ashâb-ı kirâm gibi son nefese kadar sürekli artan bir azimle, ibadet, tâat ve hayır-hasenâta koşmaktır. Kulluk gayretlerini hiçbir zaman yeterli görmemektir.