07 Kasım 2018

İslâm; takvâ üzere yaşanacak, gönüllerdeki gayret-i dîniyye artacak, Allah yolunda samimiyetle fedakârlık gösterilecek ki ilâhî rahmet, mağfiret ve inâyet nasîb olsun. Çile çekmeden, zahmetlere katlanmadan rahmete kavuşmayı ummak, beyhûde bir beklentidir. Nitekim Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ciğerpâresi Hazret-i Fâtıma’ya dahî sâlih ameller işlemesini, aksi hâlde onu Allâh’ın azâbından kurtaramayacağını tembihlemiştir.