07 Haziran 2016

İlâhî rahmetin âdeta tuğyân ettiği Ramazân-ı Şerîf, Cenâb-ı Hakkʼın müstesnâ bir lûtuf olarak senede bir aylığına bize gönderdiği bir “Tanrı misafiri” hükmündedir. O misafiri güzelce karşılamak, râzı ederek ağırlamak ve memnun ederek uğurlamak; onu bizlere lûtfeden Rabbimizʼin rızâ ve muhabbetine vesîledir. Biz de Ramazân-ı Şerîfʼi bu şuur ve idrâk ile ihyâ edelim ki, Cenâb-ı Hakkʼın lûtfuyla ebedî bir bayram huzuruna nâil olalım.