07 Eylül 2022

Edep, İslâm medeniyetinin en mühim şiârıdır. Nitekim bazı Hak dostları da tasavvufu; “Edepten ibarettir.” şeklinde tarif etmişlerdir.

Hazret-i Mevlânâ buyurur:

“«–Îman nedir?» diye aklıma sordum. Aklım, kalbimin kulağına eğilerek fısıldadı:

«–Îman, edepten ibârettir.»”