07 Ekim 2020

Zâhirî bilgilerle ve zihinle erişilemeyen nice hikmet ve hakikate, olgun bir kalp ile ulaşılabilir. Bunun en mühim sermayesi ise, saf ve hâlis bir muhabbettir. Bu muhabbetin neticesi de âdâbdır, yani edebe riâyettir.