07 Aralık 2021

Nasıl ki bir merceği Güneş ışığına tuttuğumuzda, teksîf olan huzmeler, altındaki bütün çerçöpü yakıp kül hâline getirirse, her müʼmin de kelime-i tevhîde teksif olarak, kalbindeki nefsânî ihtiraslar için böyle bir mânevî temizlik yapmalıdır.