06 Ocak 2021

Mânevî hayatın özüne değil de sözüne îtibâr eden, kalpten ziyâde kalıba ehemmiyet veren gâfilleri îkaz sadedinde, şu hâdise ne kadar mânidardır:

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’ne müridlerinden biri:

“–Efendim, kürkünüzden bir parça verseniz de teberrüken üzerimde taşısam!..” der.

Hazret ise sırf şekille rûhî bir derinliğe ulaşılamayacağını ifade sadedinde;

“–Evlâdım, sen adam olmadıktan sonra Bâyezîd’in kürküne değil, derisini yüzüp içine girsen, fayda vermez!..” buyurur.