06 Kasım 2014 Perşembe

Hadîs-i şerîfte buyrulur:

“Yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin!” (Tirmizi, Birr, 16)