06 Eylül 2016

İmâm Mâlik Hazretleri buyurur:

“Sünnet-i Seniyye, Nûh (a.s.)’ın gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. Kim de onu terk ederse helâk olur.”