05 Şubat 2023

Cismânî bedenimizin hayâtiyetini devam ettirmek için maddî gıdalara muhtaç olduğumuz gibi, rûhânî bünyemizdeki mânevî merkezlerin canlılık ve inkişâfı için de, namaz, zikir, istiğfar gibi mânevî gıdalara muhtâcız. Bu gıdaları alabileceğimiz en feyizli vakitler ise seherlerdir.