05 Nisan 2015

Trilyonları olan bir kimse, yolda giderken on lira düşürse dönüp bakar mı ona? O trilyonlar karşısında on liranın ne kıymeti olur? Biz de, başımıza dünyevî bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman, Allâhʼa kul, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼe ümmet olmanın ne büyük bir zenginlik ve bahtiyarlık olduğunu düşünüp sabredeceğiz. Şikâyeti, sızlanmayı unutacağız. “Niye oldu, of, üf!” demeyeceğiz. Dünya imtihanlarındaki meşakkatlere mukâbil, yegâne hak dîn İslâmʼın bir mensubu ve Âlemlere Rahmet Efendimizʼin ümmeti olmanın huzur ve saadetiyle tesellî bulacağız.