05 Kasım 2021

Dünya hakkındaki ilâhî mesajların özünü hulâsa sadedinde Câfer-i Sâdık Hazretleri şöyle der:

“Allah Teâlâ dünyaya âdeta şöyle buyurmaktadır: «Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmet et! Sana hizmet edeni ise (kendi işlerinde) yor ve yıprat!»” (Bkz. Ebû Nuaym, Hilye, III, 194)