05 Aralık 2021

Hâdiselere sadece anlık ve dar bir bakış açısıyla değil, âdeta zaman şeridini ileri sararak, daha geniş ve derin bir nazarla bakabilmek îcâb eder. Zira buna muvaffak olanlar, mağrur ve zâlim kimselerin hazin âkıbetlerini bugünden görerek, onlara imrenmenin ne büyük bir hatâ olduğunu idrâk ederler. Nitekim Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Akıllı kişiye işin sonunda görülecek şey önceden görünür; ahmağa ise sonunda! Lâkin, iş işten geçmiş olur…”

“Akıllı kimseler önceden ağlarlar, ahmaklar ise işin sonunda başlarına vurur, hayıflanırlar. Sen işin başlangıcında iken sonunu gör de kıyamet gününde pişman olma!”