05 Aralık 2016

Günümüzde Suriye’de ve bilhassa Halep’te yaşanan insanlık dramına gösterilen duyarsızlık, Mehmed Âkif’in şu feryâdını hatırlara getiriyor:

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!

Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

Modern çağın(!) insanlığa veda eden kupkuru vicdânına yazıklar olsun!..