04 Nisan 2016

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- buyurur:

“Zenginlerin, Allah katındaki mükâfâtı taleb ederek tevâzu göstermeleri ne güzeldir. Bundan daha güzeli ise, fakirlerin Allâh’a tevekkül ederek zenginlere karşı müstağnî davranmalarıdır.”

Ağniyâ-i şâkirîn/şükreden zenginler ile fukarâ-i sâbirîn/sabreden fakirler; Allâhʼın muhabbet, rızâ ve dostluğuna nâil olan bahtiyar kullardır.