04 Ağustos 2022

Hâlid bin Velid -radıyallâhu anh- kisrâya yazdığı mektupta şöyle demişti:

“–Ya müslüman olun, ya da cizyeyi ödeyin! Aksi takdirde bilin ki; sizin üzerinize öyle bir toplulukla geldim ki, onlar sizin hayatı sevdiğiniz kadar, ölümü (şehâdeti) severler!” (Taberî, Tarih, s. 533; Bkz. Buhârî, Cizye, 1)

Müslümanlar; şehâdet hususunda bu şuur içinde oldukları müddetçe, Dünyaʼnın dört bir yanında muzaffer oldular. Üzerlerine saldıran Haçlıları, Moğolları bertaraf ettiler. Mazlumların imdâdına koştular. İslâm’ın izzetini sergilediler. Kendi aralarında merhametli, düşmana karşı haysiyetli oldular.

Lâkin şehâdet aşkı zayıflayıp, Dünya sevgisi ağır bastıkça, müslümanlar ağır mağlûbiyetler aldılar. Birbirlerine düştüler. İslâm diyarları, mâtem ülkelerine döndü…