04 Ağustos 2022

Evlâtlara gösterilecek merhamet, yalnızca güzel elbiseler giydirip karınlarını doyurmaktan ibaret değildir. Esas merhamet, onların ebedî istikbâllerini bir azap faslı olmaktan kurtarıp bir saâdet baharı kılacak olan mânevî değerleri kazandırarak, onların ruhlarını da doyurmaktır.