03 Ocak 2023

Kurʼân-ı Kerîmʼde, insanın apaçık bir düşmanı olan şeytan -aleyhillâʻne-ʼnin şöyle dediği haber veriliyor:

“…Onlara (insanlara) emredeceğim de Allâh’ın yarattığını değiştirecekler…” (en-Nisâ, 119)

Müfessir Elmalılı Hamdi YAZIR, bu âyetin tefsîrinde diyor ki:

“…Yani kadını erkek, erkeği kadın yapmaya çalışacaklar; kadın yerine erkek, erkek yerine kadın kullanacaklar; uzuvlarını yaratılış vazifelerinin dışında kullanacaklar; nikâh yerine zinâ edecekler, temizi bırakıp pisliklere koşacaklar (…) ruhlarının yaratılışındaki selâmet ve saflıklarını bozacaklar.” (Hak Dîni Kur’ân Dili, III, 88)