03 Ocak 2015

Hasan-ı Basrî Hz. buyurur:

«Kişi sevdiğiyle beraberdir» hadîsini yanlış anlamayın! Sâlihlerin amelini işlemedikçe sâlihlerden olamazsınız!.”