03 Haziran 2014 Salı

Bir müslümanın, meşakkat veya zorluklarla karşılaştığında ümitsizce sızlanmaya ve; “Kulu olduğum Allah, niçin bu zor zamanımda yanımda değil?” nevinden, ucu küfre sarkan isyan ifadeleri kullanmaya aslâ hakkı yoktur. Zira bu imtihan âleminde Allah kulunu muhtelif şekillerde imtihan eder; -hâşâ- kul Rabbini değil!

En zor imtihanlar; sıkıntılı ve meşakkatli zamanlardaki değil; nefsâniyetin kabarık olduğu, sıhhatli, kuvvetli ve rahat zamanlarındaki imtihanlardır. Bu itibarla, her hâlükârda Hakkʼa râm olmaya mecburuz. Âyet-i kerîmede buyrulan; “Nerede olsanız, O (Allah) sizinle beraberdir.” (el-Hadîd, 4) hakîkatini, hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız.