03 Ekim 2021

Kirli bir bardağa, güzel bir membâ suyu, hattâ zemzem konulsa dahî; o kirli kap, o suyun bütün sâfiyetini bozar.

Kalp de aynı şekilde mâsivâdan, yani Allah’tan uzaklaştırıcı her şeyden temizlenmelidir ki; ibadette, muâmelâtta ve muâşerette kulu Hakkʼın rızâsına ulaştırabilsin.