03 Aralık 2021

Bir müʼmin; halk nazarında hor ve hakir görülen bir mevkîde bulunsalar bile, daima gönül ehli, âlim, ârif, sâlih ve sâdık kullara gıpta etmelidir. Zira onlar, Allah ile beraberliğin gönül huzuru içinde yaşayabilen ebediyet sultanlarıdır.

Bunun zıddına; Hakʼtan gâfil olan, mânen câhil ve nâdan kimselere ise -velev ki toplumda îtibar görseler bile- aslâ îtibar ve iltifat etmemelidir. Zira onlar, gerçek hayat olan âhiretin zavallı müflisleridir. Dolayısıyla onların hâline özenmek kadar, hazin bir aldanış olamaz.