03 Ağustos 2022

Dünya ve âhiret saâdeti, evlâtlarımızı Kur’ân ikliminden ve İslâm kültüründen nasiplendirmekle mümkündür.

Evlâtlarına ve nesillere karşı şerefli bir îman hizmeti îfâ ederek hesap gününde Kur’ân-ı Kerîmʼin şikâyetine değil, güzel şâhitliğine nâil olabilen müʼminlere ne mutlu!..