02 Şubat 2023

Allâhʼa yaklaşmak isteyen bir müʼmine düşen; “Ben vazifemi nasıl daha iyi hâle getirebilirim?” şeklinde iyi niyetle gayret etmektir.

Müʼmin; her işini, şu üç vasfa nâil eylemeye çalışmalıdır:

Ahsen; yani her işi en güzel olmalı, etrafına dâimâ güzellik tevzî etmelidir.

Ecmel; yani gönle huzur ve ferahlık verecek zarâfet ve letâfette olmalıdır.

Ekmel; yani çok olgun, en mükemmel olmalıdır.

Bir güzel ism-i şerifi de el-Muhsin olan yüce Rabbimiz, her işimizi ihsân üzere yapabilmemizi lûtuf ve ihsan buyursun.