02 Mart 2023

Allâhʼın rızâsını arayan bir mü’min, mâtemlerin civârında dolaşmalı; muhtaçların yardımına koşmalıdır. Nitekim Mû­sâ -aleyhisselâm-;

“–Yâ Rabbi! Se­nʼi ne­re­de ara­ya­yım!” diye niyâz etti.

Cenâb-ı Hak da;

“–Be­nʼi, kal­bi kı­rık­la­rın ya­nın­da ara!” buyur­du. (Ebû Nu­aym, Hil­ye, II, 364)