02 Ekim 2021

Fahr-i Kâinât Efendimiz; ümmete bizzat örnek olmak için, ashâbına şöyle buyurmuşlardı:

“Nihayet ben de sizin gibi bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları geçmiş olabilir.

(Arkasındaki ridâyı atarak;)

«–Kimin sırtına vurmuşsam, işte sırtım; gelsin vursun!

Kimin malını sehven almışsam, işte malım; gelsin alsın!»” (Ahmed, III, 400)