02 Ekim 2021

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Yer, gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü hâle gelir.”

Bir mütefekkir de şöyle der:

“Yeryüzünde iyi bir muallim olmak istersen gökyüzünün talebesi ol!..”