02 Ekim 2016

Muharrem ayının ilk on günü, mânevî bir hazinedir. Ondan istifâde için; bilhassa gündüzleri orucu, seherleri de teheccüdü ihmâl etmeyelim.