02 Ağustos 2022

Cihad iki türlüdür:

  1. İslâm’a ve vatana yapılan saldırılara karşı cihad.
  2. Nefse, nefsânî duygulara karşı cihad. Yani nefsin şehvet, ihtiras ve gazap gibi duygularıyla mücâhede ederek, onu dizginleyip terakkî ettirmek.

Şu hadîs-i şerîfler de bu mânâyı te’yid eder:

“Gerçek mücâhid, nefsine (hevâ ve heveslerine) karşı cihâd edendir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 2/1621)

“Güçlü ve kuvvetli pehlivan, herkesi sallayıp yere yatıran değildir. Asıl kahraman kişi, öfke zamanında kendini tutandır.” (Buhârî, Edeb, 102; Müslim, Birr, 106-108)