01 Şubat 2023

Müʼmin, neslinin mânevî terbiyesine dikkat edecek. Maalesef bu yapılmıyor, sonra da feryat ediliyor: “Eyvah! Evlâdım ziyan oluyor! Aman duâ edin, yardım edin!..”

Bu feryatlara cevap, şu acı hakikatin ifadesi oluyor:

“Sen onları korumak için dün ne yaptın ki bugün ne bekliyorsun?!”