01 Ocak 2023

Hazret-i Mevlânâ:

“Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına; ne mazeret çare olur, ne de ilâç şifâ verir.”

Temiz vicdanlı olmak, o şekilde yaşamak ve aynı hâl üzere ölebilmek; her müslümanın şiârı olmalıdır.