01 Nisan 2023

Ramazân-ı Şerîfʼte namaza daha çok îtinâ gösterip cemaatle ve huşû içinde kılmalı, Kurʼân-ı Kerîmʼi tefekkür derinliğiyle okumalı, oruçla rûhen incelmeli, zekât, fitre ve infaklarla gönül huzûruna ermeliyiz.