Recep Ayının Ehemmiyeti

Bu ay, Regâib, -aynı zamanda sırf Efendimizʼe mahsus, başka bir peygamberde yok- Mîraç gibi ilâhî rahmet tecellîleriyle bu ay şereflendirildi. Bu Receb ve Şâban ayı, ibadetlerle, kalbî duyuşlar incelecek ve hayır-hasenatla Ramazân-ı Şerîf ayına bir hazırlık olacak.

Bu bakımdan Rasûlullahsallâllâhu aleyhi ve sellemEfendimiz ümmetine bir duâ telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.” (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Ramazan, büyük bir rahmet, büyük bir tecellî. Cenâb-ı Hakkʼın ümmet-i Muhammedʼe büyük bir lûtfu.

Fakat;

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ…

Receb ve Şâbân ihyâ edilecek, kalp Ramazan-ı Şerîfʼe hazırlanacak.

Yine Efendimiz buyuruyor:

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan duâlar geri çevrilmez. O gecelerden biri de Recebʼin ilk Cuma gecesi…” (Bkz. Câmiu’s-Sağîr, c. III, s. 454)

Yani bu gece yapılan duâlar çevrilmez.

Tabi bu, duâ da çok mühim. Duâ lâfızda olmayacak. Duâ kalbî hayata intikal edecek. Amel-i sâlihlerle duâ teʼyid edilecek. Birtakım şükürsüzlükten, yanlışlıklardan, yapılan hatâlardan nefret edilecek. Cenâb-ı Hakkʼa ilticâ edilecek ve bu gece duâların kabul olduğu bir gece.

Fakat bizim hakkımızda ne hayırdır bilemeyiz. Biz duânın hemen kabul olmasını isteriz. Fakat tecellîsi, daha sonra mı kabûl olması, âhirete âit bırakılması… Fakat biz duâ ile mükellefiz.