Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve Câhiliyye’de Kadına Bakış Tarzı Nasıl?
İslâm Medeniyetinde İse Nasıl?
SÂLİHA HANIM

Avrupa’nın mâzîsi, kadını değersiz hattâ mel’un görüyor.

Hâl-i hazırda da kadına muâmeleleri, şehvet vitrinlerinin malzemesi!..

İslâm’da ise sâliha hanıma verilen değer, kristal bir bardak teşbihinde:

Yolculukların develer üzerinde yapıldığı devirlerde, develeri çöl ritimleriyle coştururlardı. Böyle bir seferde, Enceşe adlı hizmetkâr kasîde söyleyerek develeri hızlandırdı. Fakat deve üzerindeki mahfazada bulunan hanımlar için bu sürat uygun olmayabilirdi. Peygamberimiz;

“Yâ Enceşe! Dikkat et, camlar kırılmasın!” buyurdular. (Buhârî, Edeb, 95; Ahmed, III, 117)

Kitap Bilgileri

ISBN978-605-9214-07-0
YayınYüzakı Yayıncılık
Tarih2016
DiliTürkçe
TEMİN ET