İslâm’ın Cihanşümul Medeniyeti BİZİM MEDENİYETİMİZ

Her medeniyet, kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de, mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakterleriyle âhenk arz eder.

İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir.

Bunun sebebi, beşerî fıtratın, ilâhî ilim, irfan ve hikmetle teçhîz edilmiş olmasıdır. Yani o toplumun güzîde insanları, nefsânî problemleri bertaraf ederek, gönüllerini, hakikî ilim ve irfân ile mezcetmişlerdi.

Kitap Bilgileri

ISBN978-605-9214-03-2
YayınYüzakı Yayıncılık
Tarih2015
DiliTürkçe
TEMİN ET