Bâyezîd-i Bistâmî Rahmetullâhi Aleyh

Hak Dostlarından Hikmetler BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ Rahmetullâhi Aleyh

Hak dostları, tıpkı nûrunu Güneş’ten alan Ay gibi, ilâhî ve nebevî ahlâkın güzelliklerini yansıtan berrak bir ayna mevkiindedirler.

Bunun içindir ki, onların hâl ve tavırlarını kalbî bir rikkat ve muhabbetle seyredenler, onların âleminde İslâm ahlâk ve irfânının en müstesnâ tecellîlerini müşâhede ederler.

Dolayısıyla Hak dostlarının irşad ve nasihatlerinden hisseler almak, hepimiz için büyük bir mânevî kazanç vesîlesidir…

Yayın: Erkam Yayınları

Dil: Türkçe

Yıl: 2015

Eseri temin etmek için tıklayınız….